top of page

לקוחות

ממליצים

בצעתי שיפוץ במרפאה הוטרינרית אשר בבעלותי באלפי מנשה. את שירותיו של יגאל כמפקח בניה וכמלווה לשיפוץ שכרתי יותר מחודש לפני תחילת השיפוץ עצמו. יגאל לא שימש רק כמפקח בניה בשיפוץ עצמו אלא סייע בכל התהליך  שקדם לתחילת השיפוץ. 

 

ד״ר עידית גינטר - לקוחה

bottom of page