top of page

Josh Heifetz

יגאל אברג'יל הינו מפקח בנייה העובד עימי זה זמן מה על מספר פרויקטים מגוונים אם בתחום הבנייה הפרטית ואם בתחום בנייה ציבורית.

יגאל בעל מקצוע מיומן ומקצועי ובעל יכולות שטח.

הוא מפגין יכולות ארגון תוך שליטה בתכניות ובמפרטים ותרגומם אם לבעלי מקצוע וזמני ביצוע תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר.

עמידה בלוחות זמנים תוך קשר רציף עם כל הגורמים המעורבים בפרויקט והעברת נתונים בזמן אמת לאדריכל וליזם.

יגאל מקפיד על יושרה מקצועית ואבחנה מדויקת של בעיות העלולות להיווצר בפרויקטים מורכבים, מבין בתהליכי וחומרי בינוי .

 

אני ממליץ עליו בחום רב.

bottom of page