top of page

משפחת אזולאי

יגאל ביצע עבורנו פיקוח שיפוץ דירה שרכשנו בהרצליה.

במסגרת הפרוייקט יגאל היה שותף לתכנון, בחירת בעלי המקצוע ובחירת החומרים. לוח הזמנים היה לחוץ מאוד ויגאל עמד בו במדויק וזאת לא על חשבון איכות העבודה.

מדובר בבעל מקצוע חרוץ, אמין ומאוד מקצועי. גם לאחר סיום הפרוייקט היה יגאל זמין עבורנו לכל בעיה. בהחלט שרות יוצא דופן.

אנו בטוחים שכל מי שיעסיק את יגאל יהנה משרות מקצועי ואמין.

bottom of page